Profilskolans profiler

Profilskolans elever kan kombinera sina högstadiestudier med sitt specialintresse – och utvecklas i båda. Skolan erbjuder undervisning i olika profiler –sport, och bild

Ledorden för profilundervisningen är engagemang och energi. Varje elev ska ges förutsättning att växa och utvecklas inom sitt specialintresse 
utifrån sina individuella förutsättningar.

Sportprofil
Inom ramarna för vår sportprofil finns olika inriktningar. Gemensamt för alla sportinriktningar är träning av balans, koordination, smidighet, rörlighet och dynamisk styrka. En till två gånger i veckan har vi specifikt grenanpassad träning.

All utbildning och träning bygger på långsiktighet och en successiv uppbyggnad av elevens förmåga, utan att ta genvägar för att kortsiktigt uppnå ett mål.

Den dagliga träningen ger en utmärkt grund att stå på oberoende av vilken gren man inriktar sig på. Skolan samarbetar med framstående och ambitiösa idrottsföreningar för att våra elever ska kunna få del av extra träning på dagtid. Daglig träning ger resultat i skolarbete och i sport!

Inom sportprofilen tränas teknik men också fysisk och mental styrka. Samarbete med elevens ordinarie tränare i sin klubb är naturligtvis mycket viktigt så att eleven kan dra maximal nytta av den extra träningen.

På skolan finns möjlighet att utöva och utvecklas inom flera olika sporter såsom ishockey, tennis, fotboll och hästsport. Våra tränare är alla meriterade ungdomstränare. Vi har tillgång till utmärkta idrottshallar under vinterhalvåret och till konstgräsplaner under vår och sommar.

Bildprofil
Profilskolans bildprofil vänder sig till de elever som vill utveckla sitt intresse för bild, form och design. Profilen har ett estetiskt tänkande med nyfikenhet inför olika material, former och uttryck. Syftet är att skapa en engagerande, positiv och kreativ miljö som eleven kan växa i. 

En till två gånger i veckan får eleven bildundervisning. Under utbildningen får eleven stifta bekantskap med olika tekniker och redskap inom bild, form och design och får också träna sig i att tolka och analysera bilder och andra konstnärliga former, bland annat fotografi och film. Eleverna får själva tillsammans vara med och bestämma över upplägget och inriktningen av arbetet och stor vikt läggs vid gemensamma bild- och formprojekt. Större gemensamma arbeten redovisas i form av utställningar.

hemsida PS Sida 09 Bild 0001

 

hemsida PS Sida 09 Bild 0002

Profilskolan Krossgatan 34, plan 4 | 162 50 Vällingby | Telefon 070 635 29 38