Skolhälsovård

Skolhälsovården på Profilskolan utförs av Skolhälsan, (www.skolhalsan.se ).
Skolhälsan garanterar att det regelverk som omfattar skolhälsovården följs fullt ut.

Profilskolan Krossgatan 34, plan 4 | 162 50 Vällingby | Telefon 070 635 29 38