Om Profilskolan

Profilskolan är en fristående skola för årskurs 6-9 i Vällingby.

Profilskolans undervisning bygger på fyra ledord: Ordning, studiero, kunskap och engagemang. Pedagogiken utgår från en helhetssyn, där hänsyn tas till varje elevs individuella behov och förutsättningar. Vi arbetar med tydliggörande kunskaptrappor i alla ämnen, vi jobbar med IT- baserat lärande i flera ämnen och vi förfinar ständigt våra elevers studieteknik under skoltiden.

Studiemiljön är viktig för skolresultatet. På Profilskolan har vi tydliga ordningsregler som vi alla följer och tät och personlig konktakt med hem och vårdnadshavare. Vi jobbar med Schoolsoft - ett webbaserat program som gör det enkelt för såväl elever som vårdnadshavare att följa skolarbetet via inloggning på webben.   

På Profilskolan genomsyras skolarbetet av engagemang och energi. Våra mentorer hjälper sina mentorselever till en bra balans mellan skolarbete och specialintresse. Varje elev har en individuell utvecklingsplan IUP, som vi följer och utvärderar. Vi har schemalagda mentorssamtal och utvecklingssamtal.

Våra lärare är välutbildade och behöriga där de har fördjupat sig i hur man skapar ordning, tydlighet och trygghet i en klass men också i lektionsplanering, betygsättning, mentorskap med mera.

 Ansök om en plats på Profilskolan

hemsida PS Sida 05 Bild 0001

hemsida PS Sida 05 Bild 0002

Profilskolan är en skola för den som satsar högt både inom skolarbetet och på fritiden.

Profilskolan Krossgatan 34, plan 4 | 162 50 Vällingby | Telefon 070 635 29 38